Workshop

Workshop:  Ruimte innemen en grenzen aangeven

Benaderd vanuit Haptonomisch perspectief

  • “Hoe ga je om met je ruimte en de grenzen daarin?”
  • “Neem jij je eigen ruimte in? Kan je je ruimte delen?”
  • “Hoe ga je om met grenzen? Respecteer je je eigen grenzen?”
  • “Hoe voel je dat een ander over je grens gaat?”
  • “Als je je grens voelt, durf je die dan aan te geven?”

Dagelijkse vragen, voor iedereen herkenbaar, maar het antwoord zal voor iedereen anders zijn.

Rond deze thema’s bied ik een wordshop aan van drie avonden, waarin je ervaringen opdoet en ik je handvatten aanreik. Deze cursus is ontwikkeld vanuit de dagelijkse haptotherapiepraktijk en geef ik samen met Angelique de Pooter, zij is ook GZ-Haptotherapeut in Terneuzen.

Workshop benaderd vanuit Haptonomisch perspectief

3 avonden om hier bewust mee te oefenen

Plaats: ’t Pakhuis | Oostkerkplein 22, Middelburg

Data: volgt nog

Tijd: 19:30-21:30 uur

Kosten: € 80,00

 

Volgende  data:

Inschrijving / informatie

3 + 3 =

Je moet zeilen
op de wind van vandaag
De wind van gisteren
helpt je niet vooruit
De wind van morgen
blijft misschien wel uit
Je moet zeilen
op de wind van vandaag

Frans Mulder