IZR-Methode

In deze tijd van beperkingen vanwege het corona-virus, hebben we gewerkt aan de mogelijkheid om ook op afstand te werken met de IZR-methode.

De zin van het verlangen opstellen

Naast Haptotherapie maak ik ook gebruik van de IZR-methode*. IZR staat voor werken met Interaktieve Zelf-Resonantie.

We werken met woorden. Woorden helpen ons uitdrukking te geven van binnen naar buiten, dwz. uitdrukking geven aan wat er in ons leeft. Maar omgekeerd kan het ook betekenis hebben en krijgen.

Een woord kan iets in ons wakker maken dat onbewust in ons heeft liggen sluimeren, opeens krijgen we inzicht, of worden er gevoelens opgeroepen.

Je kan een “doorkijkje” krijgen in het verlangen dat je verwoordt, door deze woorden op te stellen en verbinding te maken met wat die woorden je kunnen vertellen.

In dit resonantie-proces wordt je door mij begeleid.

Stel dat je een vraag hebt over je gezondheid, over je werk, gevoel of relaties, en je wilt daarin iets veranderen, dan kan een opstelling misschien helpen en je inzicht geven in het één en ander. Om hierin iets te openen voor jezelf is er moed nodig om je uit te spreken in iets dat je graag zou willen (veranderen)

Je probeert samen met de begeleider je verlangen (je vraag) te formuleren in een zin, of enkele woordeen of een tekening. Deze woorden in deze zin (of tekening) gebruiken we dan als uitgangspunt.

De taal weerspiegelt de ziel – (Seneca)

Individueel

Als we er in de individuele praktijk mee gaan werken, dan kunnen voorwerpen, vloerkleedjes, poppetjes gebruikt worden hiervoor. Je kunt ook mij opstellen zodat ik kan weergeven wat er op die plek, in contact met dat woord uit je verlangen (resonantie),  voor gevoelens naar boven komen.

In de opstelling ga je de ontmoeting aan met delen van je zelf. De opstelling is als een soort spiegel, waarin je kijkt. Het reflecteert datgene wat er in jou omgaat. Vaak krijg je, door te kijken, en te voelen,  meer helderheid welke stappen je zou kunnen zetten om verder te komen met je vragen, verlangens. Je zal bijvoorbeeld kunnen zien wat er nodig is om met je eigen “Ik-kracht” stappen te zetten om meer van je verlangen te verwezenlijken.

Groep

In een groepsopstelling werken we met personen die in resonantie gaan met woorden of delen van je zelf.

Meer informatie over IZR en het IZR-netwerk vind je op http://izr-methode.nl

*Het opstellen van Het Verlangen is een de methode die dr. Franz Ruppert heeft uitgewerkt. Het is gebaseerd op trauma- en hechtingstheorieën. Bij Interakt in Tiel heb ik geleerd om daarmee te werken volgens het IZR-principe, d.w.z. de Interaktieve Zelf Resonantie.
IZR is ontwikkeld door Interakt (centrum voor meergenerationele psychotraumatologie). De methode is gebaseerd op de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde methode IoPT (Identiteitgeoriënteerde Psychotraumatheorie en -Therapie) en op beproefde trauma- en hechtingstheorieën.
Wij zijn als IZR-begeleider door Interakt toegelaten tot het in Nederland en België actieve professionele IZR-netwerk. Net als onze collega’s in het IZR-netwerk zijn wij gedegen opgeleid in de toepassing van de methode. We onderhouden onze kennis en vaardigheden door permanente educatie, zodat we op de hoogte blijven van nieuwe inzichten en ontwikkelingen en blijven reflecteren op onze persoonlijke en professionele ontwikkeling

 

 

 

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd. 

Sören Kierkegaard